Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu
<< <  Stránka 11 z 22  > >>

Poděkování

18.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Děkujeme rodičům studenta Jiřího Mrkuse za zakoupení elektronického stage piana, které bude sloužit nejen v hodinách hudební výchovy, ale i při různých kulturních a společenských akcích pořádaných školou. Zároveň děkujeme za první příspěvek do naší sbírky založené pro zakoupení tvz. klávesového komba (reproduktoru), bez kterého není hudební nástroj plně využit. Více

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

04.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Registrace soutěžících z primy až oktávy probíhá do 30. září, pokud chcete letos soutěžit, musíte se přihlásit, i když jste soutěžili vloni. Je také nabízena možnost účasti v korespondenční soutěži LO.

Bližší info zde, na adrese www.logickaolympiada.cz, nebo u PhDr. Dagmar Juhasové.

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

04.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
ICM nabízí program Mezinárodní cena vévody z Edingburgu. Program je celosvětově uznávaný a je určen mládeži ve věku od 14 do 30 let.

Více informací o programu naleznete zde, nebo na webové stránce www.DofE.cz

Čipové karty na MHD

04.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Kvůli technickým problémům zatím ještě nejsou čipové karty na MHD pro naši školu. Z tohoto důvodu se automaticky prodlužuje platnost papírových průkazek do 30. 9. 2013. První vydání čipové karty bude zdarma. Každé další vydání duplicitní karty bude stát 120,- Kč a již si ji budou vyřizovat zákonní zástupci sami.

Ročníková práce z předmětů Digitální technologie a Biologie

03.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Zadání pro 1. ročník ve školním roce 2013/2014 najdete zde.

Slavnostní zahájení 2013

02.09.2013 | Zaslal: Jiří Bím
Dnes byl slavnostně zahájen nový školní rok 2013/2014 a nejstarší studenti přivítali ty nejmladší. Fotografie naleznete ve  fotogalerii

Poděkování rodičům

31.08.2013 | Zaslal: Jana Krichebauerová

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří sponzorovali úpravu tříd budoucích 1. ročníků. Díky této pomoci mohly být obě třídy nově vymalovány, v kmenové třídě 1. B byly opraveny skříňky pro studenty a zakoupeny záclony. Děkujeme také všem dalším sponzorům!

M. Rešlová, J. Rygerová


Nabídka TUL pro studenty

28.08.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Pro primu až kvartu - Dětská univerzita - celoroční volnočasová aktivita pro talentované děti - podrobnější informace zde nebo zde.

Pro kvintu až oktávu - nabídka studia na vysoké škole  "nanečisto" nebo práce vědce a výzkumníka s možností řešit během pobytu například zadání pro SOČ- podrobnější informace zde.

Vážní zájemci mohou využít kontakt milos.hernych@tul.cz

Adaptační kurz pro první ročníky

25.06.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Informace k adaptačnímu kurzu prvních ročníků naleznete zde.

Průkazky pro bezplatné jízdné pro mládež

19.06.2013 | Zaslal: Jakub Matějů

Dochází k avizované změně v souvislosti s vydáváním průkazek pro bezplatné jízdné. Od 2. 9. 2013 budou v platnosti plastové čipové karty, které již bude vydávat Dopravní podnik Mladá Boleslav. Současné papírové průkazky budou platit do 15. 9. 2013.

Žádanku naleznete ke stažení zde.

Více informací naleznete zde.


Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz