Menu zvolené stránky/sekce

Celková navigace

Obsah zvolené stránky

Gymnázium Palackého 191/1

Zpět na výchozí polohu
<< <  Stránka 12 z 23  > >>

Nominační kola logické olympiády

08.10.2013 | Zaslal: Jakub Matějů

kategorie B: prima až kvarta ve dnech 8. - 14. října 2013

kategorie C: kvinta až oktáva ve dnech 15. – 21. října 2013.


Pozvání na oslavu Dne evropských jazyků

18.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů

Vážení rodiče a přátelé školy,

Srdečně Vás zveme na oslavu Dne evropských jazyků, jež se koná ve čtvrtek 26. září od 17.00 hodin v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Věříme, že Vás potěší a možná i překvapí vystoupení Vašich dětí.

Na Vaši návštěvu se těší studenti a učitelé osmiletého Gymnázia Mladá Boleslav.

Vstup dobrovolný


Poděkování

18.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Děkujeme rodičům studenta Jiřího Mrkuse za zakoupení elektronického stage piana, které bude sloužit nejen v hodinách hudební výchovy, ale i při různých kulturních a společenských akcích pořádaných školou. Zároveň děkujeme za první příspěvek do naší sbírky založené pro zakoupení tvz. klávesového komba (reproduktoru), bez kterého není hudební nástroj plně využit. Více

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

04.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Registrace soutěžících z primy až oktávy probíhá do 30. září, pokud chcete letos soutěžit, musíte se přihlásit, i když jste soutěžili vloni. Je také nabízena možnost účasti v korespondenční soutěži LO.

Bližší info zde, na adrese www.logickaolympiada.cz, nebo u PhDr. Dagmar Juhasové.

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

04.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
ICM nabízí program Mezinárodní cena vévody z Edingburgu. Program je celosvětově uznávaný a je určen mládeži ve věku od 14 do 30 let.

Více informací o programu naleznete zde, nebo na webové stránce www.DofE.cz

Čipové karty na MHD

04.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Kvůli technickým problémům zatím ještě nejsou čipové karty na MHD pro naši školu. Z tohoto důvodu se automaticky prodlužuje platnost papírových průkazek do 30. 9. 2013. První vydání čipové karty bude zdarma. Každé další vydání duplicitní karty bude stát 120,- Kč a již si ji budou vyřizovat zákonní zástupci sami.

Ročníková práce z předmětů Digitální technologie a Biologie

03.09.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Zadání pro 1. ročník ve školním roce 2013/2014 najdete zde.

Slavnostní zahájení 2013

02.09.2013 | Zaslal: Jiří Bím
Dnes byl slavnostně zahájen nový školní rok 2013/2014 a nejstarší studenti přivítali ty nejmladší. Fotografie naleznete ve  fotogalerii

Poděkování rodičům

31.08.2013 | Zaslal: Jana Krichebauerová

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří sponzorovali úpravu tříd budoucích 1. ročníků. Díky této pomoci mohly být obě třídy nově vymalovány, v kmenové třídě 1. B byly opraveny skříňky pro studenty a zakoupeny záclony. Děkujeme také všem dalším sponzorům!

M. Rešlová, J. Rygerová


Nabídka TUL pro studenty

28.08.2013 | Zaslal: Jakub Matějů
Pro primu až kvartu - Dětská univerzita - celoroční volnočasová aktivita pro talentované děti - podrobnější informace zde nebo zde.

Pro kvintu až oktávu - nabídka studia na vysoké škole  "nanečisto" nebo práce vědce a výzkumníka s možností řešit během pobytu například zadání pro SOČ- podrobnější informace zde.

Vážní zájemci mohou využít kontakt milos.hernych@tul.cz

Ředitelka školy:
RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele:
Mgr. Radomír Holan
Adresa:
Palackého 191/1
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 321 515
sekretariat@g8mb.cz

g8mb.cz