Středočeský kraj podpoří zapojení žáků do programů Centra pro talentovanou mládež

28. června 2023


Vážení rodiče,

Středočeský kraj podpoří zapojení žáků středních škol zřizovaných Středočeským krajem do programů Centra pro talentovanou mládež. Cílem programů je používání angličtiny v propojení se studovanými obory. Na podporu bude vyhrazeno celkem 1,5 milionu korun.

Podpora je určena pro žáky 8letých gymnázií zřizovaných Středočeským krajem a žáky maturitních oborů všech středních škol zřizovaných Středočeským krajem. Student se registruje do zvoleného kurzu na stránkách www.ctm-academy.cz, uhradí registrační poplatek a plné kurzovné přímo CTM, a to do 15.září 2023. Na konci září 2023 CTM informuje konkrétní školu a Úřad Středočeského kraje o přihlášených studentech. Stipendia kraj vyplatí škole a škola studentům / rodičům ve výši 40% kurzovného.

Podporovány budou:

  1. Stipendia Junior – CTM Online Junior Program je určen pro nejmladší žáky (11 až 14 let). Vytváří dobrý základ odborné angličtiny a zároveň respektuje základní úroveň angličtiny žáka. Žáci studují online v předmětech, které je baví a získávají tak v těchto předmětech náskok.
  2. Stipendia Non-AP kurzy – CTM Online je určen pro žáky od cca 14 let. Žáci se vzdělávají v kurzech z oborů, které je zajímají (např. matematika, informační technologie a přírodní vědy). Kurzy probíhají v angličtině, žáci tak rozvíjejí komunikaci v angličtině a znalost odborné angličtiny. Tato stipendia se netýkají AP kurzů.
  3. Stipendia AP kurzy – jedná se o nejnáročnější kurzy, které jsou na úrovni učiva prvních ročníků amerických univerzit. Po jejich absolvování jsou žáci plně připraveni ke složení mezinárodní oborové AP (Advanced Placement) zkoušky.
  4. AP zkoušky – AP (Advanced Placement) zkoušky jsou mezinárodní oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy s celosvětovou platností. Zkoušky probíhají v odborné angličtině, jsou základem pro studium v zahraničí na prestižních univerzitách, velkou výhodou do praxe ve specifických oborech a na vybraných univerzitách zkoušky nahrazují přijímací řízení.

Pokud byste své děti přihlásili, v rámci individuální podpory nadání bychom jim po dohodě s jednotlivými vyučujícími umožnili studovat kurz CTM v některých předmětech ve škole za předpokladu plnění povinností v těchto předmětech. Vše záleží na individuální domluvě. Studium kurzů vyžaduje od dvou do deseti hodin studia týdně. Více informací na www.ctm-academy.cz mobil: +420 603 442 040, e-mail: jeanne.bockova@ctm-academy.org, případně se můžete obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Hanu Vajdovou (vajdova@g8mb.cz).

Vložil: Jakub Matějů


Zpět na aktuality