Důvody k zapojení se do stávky

21. listopadu 2023


Školství je resortem, kde vlády vždy šetřily. Naše škola důrazně nesouhlasí s postupem vlády České republiky, jejíž stávající kroky snižují ve svém důsledku kvalitu vzdělávání. Nejde o platy učitelů, ale o úroveň ve školství, která se těmito kroky rapidně snižuje.

Nepovažujeme za správné, aby se snižovalo množství peněz do školského resortu. Vzhledem k tomu, že prioritou současné vlády je školství, nám tento krok připadá v rozporu s programovým prohlášením vlády. Také si vážíme práce nepedagogických pracovníků, kteří na škrty doplatí nejvíc – nebude dostatek prostředků na jejich financování.

Plánuje se také snižování hodin, které může škola odučit, a které jsou určeny ke zlepšení kvality výuky. Jedná se vesměs o půlené hodiny, které považujeme za zásadní v moderní výuce a nutné pro inovativní výuku na prestižních školách, jakou naše gymnázium bezesporu je. Všechny tyto připravované změny budou v neprospěch smysluplného vzdělávacího procesu. 

To jsou věci, které souvisí s rozpočtem, ale s platy učitelů to nemá nic společného. Hlavním důvodem k zapojení do stávky není to, že by učitelé chtěli více peněz, jak se dnes někde mediální zkratkou často prezentuje. Jde o zachování kvality výuky ve školách.

Naši pracovníci, vzdělaní lidé, nechtějí pouze přihlížet tomu, jak vzdělání a důstojné podmínky k němu mizí do nenávratna. Chystaný protest je míněn hlavně k obhájení těchto podmínek pro budoucí vzdělávání. 

Osmileté gymnázium v Mladé Boleslavi se připojuje k celodenní stávce učitelů v České republice, protože nám záleží na vzdělávání studentů a kvalitě výuky, neboť školství a vzdělaní lidé jsou budoucností České republiky. 

Investice do školství je investice do budoucnosti.

Zaměstnanci Gymnázia, Mladá Boleslav, Palackého 191/1

21. 11. 2023

Vložil: Jakub Matějů


Zpět na aktuality