Testování během prezenční výuky

30. dubna 2021


Testování studentů bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba doložit lékařským potvrzením

Testování studentů bude probíhat pravidelně 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek, zatím během 1. vyučovací hodiny. Další informace budou doplněny při vstupu do školy a na dveřích jednotlivých učeben. 

Detailnější informace se můžete dozvědět v instruktážním letáku nebo videu níže. 

 

Vložil: Jakub Matějů


Zpět na aktuality