Juniorská univerzita Karlova

6. října 2021


Juniorská univerzita Karlova nabízí středoškolským studentům možnost zúčastnit se prezenčních programů s lékařským, přírodovědným, společenskovědním či humanitním zaměřením. Registrace do prezenční formy lékařského a společenskovědního zaměření byla aktuálně spuštěna. Dále nabízí i distanční formu programu, kde registrace není třeba. První on-line přednáška se koná 11.10. a pořádá ji 3.lékařská fakulta. Více informací na: juniorskauniverzita.cuni.cz 

Vložil: Jakub Matějů


Zpět na aktuality