Otevřená věda Akademie ČR - nabídka stáží

14. listopadu 2022


Již od roku 2005 se Akademie věd ČR zaměřuje na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy, zároveň studenty vzdělávat a  zapojit je do činnosti ústavů Akademie věd ČR. Přihlašování na stáže pro rok 2023 probíhá od 1. 11. do 30. 11. 2022. Více informací na: otevrenaveda.cz

Vložil: Jakub Matějů


Zpět na aktuality