Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

21. května 2024


Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do osmiletého studia, obor Gymnázium 7941K/81 z důvodu vzdání se místa 4 uchazečů

Systém podávání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je stejný jako byl pro 1. kolo, tj. přes elektronický systém Dipsy, hybridní formou nebo v papírové podobě.

Do 2. kola přijímacího řízení se přihlašují pouze uchazeči, kteří v 1. kole skládali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky (tyto výsledky se počítají i pro 2. kolo)

Přílohou přihlášky musí být opět potvrzení o prospěchu za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku základní školy (školou nebo kopie), popřípadě doložení kroužků a úspěchů ve školních a mimoškolních činnostech (razítko organizace nebo čestné prohlášení), opět bude stejné bodové ohodnocení.

Termín podání přihlášky je do 24.05.2024

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo jsou shodná s kritérii pro 1. kolo.

Počet přijímaných uchazečů v 2. kole: 4

 

V Mladé Boleslavi 21.05.2024

 

RNDr. Jana Pospíšilová

ředitel školy

Vložil: Jakub Matějů


Zpět na aktuality