Maturity a zkoušky

Maturity a zkoušky


Opravné, komisionální a maturitní zkoušky :

26. 08. - 31.08. 2020 - opravné zkoušky + komisionální zkoušky – dle rozpisu

Termíny dalších komisionálních zkoušek budou stanoveny průběžně na poradách dle  potřeby.

 

Podzimní termíny maturitní zkoušky

01.09.  - ústní zkoušky společné a profilové části MZ (opravné termíny)

 

Příjímací zkoušky

12.04. - 23.04.2021 - konkrétní termíny budou známy do 30.září 2020

04.06.2021 (pá) - jazykové testy budoucích 1. ročníků ve 13:00 hod.

 

Maturitní zkoušky

od 01.04. 2021 - konání písemných prací z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

02.05. - 07.05. 2021 - konání didaktických testů společné části MZ a zkoušky Matematika+ (Jaro 2021)

17.05. - 21.05. 2021 - ústní maturitní zkoušky společné a profilové části MZ (Jaro 2021)

27.05. 2020 - slavnostní vyřazení maturantů (sv. Havel) v 18:00

Krátké video z našeho výletu do dánského Legolandu

Co je nového?

Všechny aktuality