Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů a příznivců G8MB, z. s.

V souladu s novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) sdružení změnilo ke dni 01. 01. 2014 svoji právní formu na spolek.

Sdružení rodičů a příznivců G8MB je samostatnou právnickou osobou založenou v roce 2011 za účelem kooperace s Gymnáziem Mladá Boleslav.

Cílem, posláním a účelem Spolku je zejména:

 1. Spolupráce Spolku s Gymnáziem Mladá Boleslav za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činností školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové;
 2. Finanční pomoc Spolku škole při zajišťování mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy, např. při organizování soutěží, činnosti kroužků, knižních odměn, exkurzí, návštěvy muzeí, sportovních akcí, adaptačních pobytů, zeměpisných a biologických praktik, vybavení školy apod.
 3. Materiální pomoc Spolku při zlepšování školního prostředí školy;
 4. Pomoc Spolku při získávání sponzorů.

Členství ve Spolku

 • Členství rodičů žáků školy ve Spolku je dobrovolné
 • Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci a má zájem na zlepšování činnosti školy.
 • Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku
  příspěvek pro šk.rok 2019/2020: 500 Kč
 • Upozorňujeme na nové číslo účtu Sdružení
  Číslo účtu: 2301615411 / 2010 (Fio Banka)

  variabilní symboly platby dle jména žáka

Děkujeme všem rodičům a příznivcům za příspěvek do našeho sdružení a vyzýváme ostatní rodiče, aby neváhali a stali se členy.

 

Orgány spolku jsou

 • Shromáždění delegátů
 • Výbor
 • a Kontrolní komise

Funkční období členů orgánů Spolku je nejdéle pětileté, s možností jejich opětovného zvolení.

Členové Výboru

 • Předseda: Viktor Kazda
 • Místopředseda: Věra Klosová
 • Členové:
  - Monika Ráčková
  - Martina Špádová (hospodář)

Současný výbor byl zvolen na shromáždění delegátů dne 19.4.2016

Členy výboru můžete kontaktovat e-mailem na adrese spolekg8mb@gmail.com

Členové kontrolní komise

 • Předseda: Dana Kozderková
 • Členové:
  - Jitka Pazúrová
  - Gabriela Linhartová

Revizní komise byla zvolena dne 14.11.2016

 

Bankovní spojení

Sdružení rodičů a příznivců G8MB, z.s.
Palackého 191/1, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: spolekg8mb@gmail.com

IČO: 228 92 621

Upozorňujeme na nové číslo účtu Sdružení
Číslo účtu: 2301615411 / 2010 (Fio Banka)

Variabilní symboly pro platby příspěvků: zde

 

Dokumenty ke stažení

 

Zprávy o hospodaření

 

Zápisy ze shromáždění "Sdružení"

- ke stažení ve formátu .pdf

 • 14.11.2019 - 2/2019 ze dne 19.11.2019
 • 14.11.2019 - 1/2019 ze dne 11.4.2019
 • 14.11.2018 - 2/2018 ze dne 14.11.2018
 • 19.04.2018 - 1/2018 ze dne 19.4.2018
 • 14.11.2017 - 2/2017 ze dne 14.11.2017
 • 27.04.2017 - 1/2017 ze dne 27.4.2017
 • 14.11.2016 - 2/2016 ze dne 14.11.2016
 • 19.06.2016 - 1/2016 ze dne 16.4.2016

Žádost o příspěvek - finanční podporu ze spolku

Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.