Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

a příznivců G8MB, z. s.

Na jednání výboru Spolku dne 15.12.2021 byl do Výboru kooptován Stanislav Hackl (důvodem bylo zajištění kontinuity činnosti Spolku, končí funkční období stávajících členů výboru).

Dne 15.11.2022 shromáždění delegátů schválilo prodloužení funkčního období stávajících členů o 1 rok a zároveň zvolilo nové členy výboru pro funkční období 5 let: Jana Studničná, Jana Ohlídalová.

 

V souladu s novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) sdružení změnilo ke dni 01. 01. 2014 svoji právní formu na spolek.

Sdružení rodičů a příznivců G8MB je samostatnou právnickou osobou založenou v roce 2011 za účelem kooperace s Gymnáziem Mladá Boleslav.

Cílem, posláním a účelem Spolku je zejména:

 1. Spolupráce Spolku s Gymnáziem Mladá Boleslav za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činností školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové;

 2. Finanční pomoc Spolku škole při zajišťování mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy, např. při organizování soutěží, činnosti kroužků, knižních odměn, exkurzí, návštěvy muzeí, sportovních akcí, adaptačních pobytů, zeměpisných a biologických praktik, vybavení školy apod.

 3. Materiální pomoc Spolku při zlepšování školního prostředí školy;

 4. Pomoc Spolku při získávání sponzorů.

Členství ve Spolku

 • Členství rodičů žáků školy ve Spolku je dobrovolné
 • Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci a má zájem na zlepšování činnosti školy.
 • Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku
  příspěvek pro šk.rok 2022/2023: 500 Kč
 • Upozorňujeme na nové číslo účtu Sdružení
  Číslo účtu: 2301615411 / 2010 (Fio Banka)

  variabilní symboly platby dle jména žáka

Děkujeme všem rodičům a příznivcům za příspěvek do našeho sdružení a vyzýváme ostatní rodiče, aby neváhali a stali se členy.

 

Orgány spolku jsou

 • Shromáždění delegátů
 • Výbor
 • a Kontrolní komise

Funkční období členů orgánů Spolku je nejdéle pětileté, s možností jejich opětovného zvolení.

Členové Výboru

 • Předseda: Viktor Kazda
 • Místopředseda: Věra Klosová
 • Členové:
  - Stanislav Hackl
  - Martina Špádová (hospodář)
  - Jana Studničná (delegátka 5. A)
  - Jana Ohlídalová (delegátka 5. B)

Členové kontrolní komise

 • Předseda: Dana Kozderková
 • Členové:
  - Jitka Pazúrová
  - Gabriela Linhartová

Současný výbor byl zvolen na shromáždění delegátů dne 19.4.2016

Revizní komise byla zvolena dne 14.11.2016

Členy výboru můžete kontaktovat e-mailem na adrese spolekg8mb@gmail.com

 

Kontaktní údaje a bankovní spojení

Sdružení rodičů a příznivců G8MB, z.s.
Palackého 191/1, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: spolekg8mb@gmail.com
IČO: 228 92 621

Číslo účtu Sdružení
2301615411 / 2010 (Fio Banka)


Variabilní symboly pro platby příspěvků: zde

Dokumenty ke stažení

 

Zprávy o hospodaření

Zápisy ze shromáždění "Sdružení"

- ke stažení ve formátu .pdf

 • 12.02.2023 - 2/2022 ze dne 15.11.2022,
  prezenční list
 • 14.11.2019 - 2/2019 ze dne 19.11.2019
 • 14.11.2019 - 1/2019 ze dne 11.4.2019
 • 14.11.2018 - 2/2018 ze dne 14.11.2018
 • 19.04.2018 - 1/2018 ze dne 19.4.2018
 • 14.11.2017 - 2/2017 ze dne 14.11.2017
 • 27.04.2017 - 1/2017 ze dne 27.4.2017
 • 14.11.2016 - 2/2016 ze dne 14.11.2016
 • 19.06.2016 - 1/2016 ze dne 16.4.2016

Žádosti o finanční podporu ze spolku

Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.