Organizace výuky od 4. 1. 2021

18. prosince 2020


Od pondělí 4. 1. 2021 pokračuje povinná prezenční výuka osmých ročníků podle stávajícího harmonogramu.

Zároveň pokračuje rotační výuka nižšího stupně gymnázia. To znamená, že v týdnu od 4. 1. 2021 budou ve škole na prezenční výuce povinně přítomny třídy 3A, 3B, 4A, 4B. Třídy 1A, 1B, 2A, 2B budou mít povinnou distanční výuku z domova. 

Za předpokladu PES 3 bude od 4.1. 2021 dále pokračovat rotační výuka vyššího stupně gymnázia. To znamená, že od 4. 1. 2021 nastoupí do školy na povinnou prezenční výuku třídy 5A, 6A, 7A. Třídy 5B, 6B, 7B budou mít v tento týden povinnou distanční výuku z domova. Za předpokladu PES 4, bude výuka celého vyššího stupně gymnázia (mimo osmé ročníky) pokračovat dispanční formou. 

Nadále platí všechna následující opatření:

Žáci nižšího stupně gymnázia budou do budovy školy přicházet (i odcházet) hlavním vchodem z ulice Palackého. Žáci vyššího stupně gymnázia budou do budovy školy přicházet (i odcházet) zadním vchodem ze dvora (ulice Jaselská).

Všichni žáci i zaměstnanci školy mají povinnost před vstupem do šaten a prostor školy použít dezinfekci rukou, po celou dobu pobytu ve škole používat roušky nebo respirátory. Výuka ve škole bude probíhat podle daného rozvrhu, ale s upraveným rozvrhem učeben a s přihlédnutím na dodržení homogenity jednotlivých tříd a skupin.

Rozvrh hodin pro jednotlivé třídy naleznete ke stažení zde: 3. a 4. ročníky, 5. až sedmé ročníky, osmé ročníky

Přesná organizace výuky od 4.1. 2021 bude na webových stránkách školy sdělena koncem zimních prázdnin podle sdělení MŠMT.

J. Pospíšilová

Vložil: Jakub Matějů


Zpět na aktuality