Kontakty na odbornou pomoc

Kontakty na odbornou pomoc


Předcházejme problémům ve škole v jejich zárodku. Díky online schránce důvěry NNTB může žák, rodič, učitel nebo zaměstnanec anonymně upozornit na šikanu ve škole nebo jakýkoli problém, o kterém není snadné mluvit osobně. 

www.upozorneni.nntb.cz

 

Pedagogicko – psychologická poradna

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství, psychoterapie pro děti od 6 do 16 let.

Václavkova 1040, Mladá Boleslav

telefon: 326 731 066, 731 417 226

email: mladaboleslav@pppsk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Poskytuje služby dětem s postižením mentálním, tělesným, sluchovým, závažnými vadami řeči (narušená komunikační schopnost), souběžným postižením více vadami a autismem.
Na Celně 2, Mladá Boleslav

telefon: 326 726 053, 602 549 296

email: spcmb@skolanacelne.cz

 

Kontaktní centrum, o.s. Semiramis

Kontaktní centrum (dále K-centrum) je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám.
Ptácká 162, Mladá Boleslav

telefon: 742 290 697

email: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

webové stránky: www.os-semiramis.cz

 

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

Nabízí pomoc ve formě telefonického kontaktu, osobní návštěvy, krizové intervence, poradenství a psychoterapii

Václavkova 950, Mladá Boleslav

telefon: 326 741 481

email: linka.duvery-mb@centrum.cz

webové stránky: ldmb.webnode.cz

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociální prevence

Magistrát města MB,

Staroměstské nám. 69,70, Mladá Boleslav
telefon: 326 716 187, 326 716 188

 

Mgr. Štěpánová Jana, speciální pedagog

Soukromá poradna pro osoby se specifickými poruchami učení a poruchami chování

Záhumní 647, Dolní Bousov

telefon: 608 103 720

email: jana.stepanova@specialnipedagog.eu

webové stránky: www.specialnipedagog.eu

 

Mgr. Večeřová Martina, speciální pedagog

Mladá Boleslav

Speciálně pedagogická práce s žáky ZŠ se specifickými poruchami učení či horšími školními výsledky,program na rozvoj pozornosti, vhodný pro děti nesoustředěné, hyperaktivní – ADHD, rozvoj nadaných dětí v předškolním a školním věku.

webové stránky: www.logopedie.websnadno.cz

telefon: 725 329 124

email: MM.Vecerova@seznam.cz

 

Psychoterapie - kontakty ke stažení 

 

Když potřebuji pomoc teď hned:

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy: Lípy 14/15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711 (obvykle při sebevražedných tendencích, lékař posoudí nutnost hospitalizace teď hned)

 

Psychiatrická krizová intervence Bohnice: Ústavní 91, 181 02, Praha 8-Bohnice

Telefon do ambulance: 284 016 110.

(Telefonická krizová intervence: anonymní linka důvěry, v provozu 19 - 7 hod., víkend 0 - 24 hod. 284 016 666 zpoplatněna je běžným tarifem telefonních operátorů adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02

web: www.bohnice.cz)

 

RIAPS 

Chelčického 39/842, 130 00 Praha 3, otevřeno 24 hodin, telefon: 222 586 768

 

Linka první psychické pomoci telefonická 24 hodinová

 116 123, http://linkapsychickepomoci.cz/, mají i chat

 

Cesta z krize: „pro rodinu a školu“ 

116 000

 

Linka bezpečí

 https://www.linkabezpeci.cz/: 116 111 (pro děti a mládež)

 

Pražské krizové linky:

Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 

284 016 666 (nonstop) pro dospělé

 

Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha)

 222 580 697 (nonstop)pro dospělé

 

Nonstop Linka důvěry: 241 484 149, 777 715 215

webové stránky: ditekrize.cz

email: problem@ditekrize.cz

 

Rodičovská linka – telefonická krizová pomoc dětem, rodičům, učitelům, vychovatelům

telefon: 606 021 021 (po – čt 9-21, pá 9-17)

email: pomoc@rodicovskalinka.cz

webové stránky: www.rodicovskalinka.cz

 

Aperio - Linka pro mámy a tátyAperio - Psychologická a právní poradna pro rodiče

tel.: 739 416 408, 774 722 153

 

Krizová linka SOS centra Diakonie

tel.: 222 514 040777 734 173 (denně 9-20:00)

 

Bílý kruh bezpečí – linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

116 006

 

Respondeo

Pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

telefon: 775 561 847

 

Středisko výchovné péče Čáp

pro děti a mládež od 6 do 19 let s poruchou chování,  hlavní obtíže, které středisko řeší: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. 

Na Výšinách 451/9, Liberec

telefon: 48 275 08 07, 48 275 72 75, 728 145 169

email: Info@svp-lbc.cz

webové stránky: www.svp-lbc.cz

 

Středisko výchovné péče Kolín

Ambulantní školské zařízení, které nabízí pomoc dětem a mladým lidem v nelehké životní situaci, jejich rodičům a pedagogům.

Polepská 252, Kolín

telefon: 777 738 794

email: Info@svp-kolin.cz

 

Středisko výchovně-léčebné péče Klíčov, detašované pracoviště Mladá Boleslav

pro děti s výchovnými a výukovými problémy (záškoláctví, špatný prospěch, útěky z domova, agresivní a hrubé chování, krádeže), pro děti, které si nerozumí s vrstevníky, nabízí rodinnou terapii, poradenství, konzultace pro pedagogy

Čakovická 51, Praha 9  Prosek

telefon: 283 883 470, 286 887 075

webové stránky: www.klicov.cz

Tovačovského 163/7, Mladá Boleslav

tel.: 313 537 404, 773 212 829

email: comb@klicov.cz

 

Národní linka prevence AIDS

telefon: 800 144 444

 

Poradenská linka IPPP ČR

poradenství v otázkách spojených se záškoláctvím, šikanou, výchovně vzdělávacími problémy apod. IPPP ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení v oblasti preventivní, pedagogicko psychologické, speciálně pedagogické, a v oblasti další vzdělávací cesty. Poradenské služby, jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče.

telefon: 841 220 220, 777 711 439

 

Poradenství, alkohol, drogy – Mixová Radana, adiktolog

Stakorská 1234, Kosmonosy

telefon: 604 782 399

webové stránky: www.zavislosti-pomoc.cz

 

Centrum Anabell

Poskytuje podporu lidem s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým.

webové stránky: www.anabell.cz

Telefon: 774 467 293

Cimburkova 258/21
130 00 Praha 3 – Žižkov

Telefon: 775 904 778
email:
praha@anabell.cz

 

Dětské krizové centrum

pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané

V Zápolí 1250/21, Praha 4  Michle

telefon: 241 480 511, 777 664 672

Zdroje najdete také na:

https://www.mvcr.cz/clanek/adresar-pomoci-telefonni-informacni-a-krizove-linky-a-online-pomoc-v-ceske-republice.aspx

 

Předcházejme problémům ve škole v jejich zárodku. Díky online schránce důvěry NNTB může žák, rodič, učitel nebo zaměstnanec anonymně upozornit na šikanu ve škole nebo jakýkoli problém, o kterém není snadné mluvit osobně. 

www.upozorneni.nntb.cz

Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.